VÅR VISJON
Oslotech skal bidra til verdiskaping og være en katalysator for utvikling av nye bedrifter i Norge, med fokus på Oslo-regionen.
Oslotech skal legge forholdene til rette for og være en viktig bidragsyter til kommersialisering av forskning. 

SLIK BIDRAR OSLOTECH TIL ØKT VERDISKAPING
Oslotech driver Forskningsparken i Oslo, med kontorer, laboratorier og konferansesenter. I tillegg initierer vi ulike aktiviteter og tilbud som skal bidra til økt entreprenørskap i vårt miljø, og bedre mulighet til å lykkes for de nye bedriftene. Her er noen av våre initiativer:
Inkubatoren StartupLab
Build2Grow - kompetanse for vekstselskaper
Science for Society - entreprenørskap for PhD-studenter
BioVerdirapporten
The Life Science Cluster
Klyngen Oslo Medtech
Klyngen Edtech Norway
Kommersialiseringskonferansen
Cutting Edge Festivalen
Norwegian Investment Forum
Innovasjon 2.0*)

*)Gjennom kronikker og bloggen Innovasjon 2.0 ønsker vi å oppgradere dagens innovasjonssystem til en ny og bedre versjon hvor flere selskaper får mulighet til å lykkes. 
Oslotech driver Forskningsparken som et attraktivt kontorfelleskap for forsknings- og innovasjonsintensive bedrifter. Forskningsparken Konferansesenter tilbyr kvalitetslokaler for møter og konferanser i et bygg som myldrer av kreativitet og vitenskap. 

HISTORIE OG EIERE
Selskapet som fra starten het Innovasjonssenteret AS ble stiftet i 1984. Selskapets hovedeiere er Universitetet i Oslo, Oslo kommune og SIVA, og en rekke sentrale næringslivsaktører som Norsk Hydro, Pareto, Dyno med flere. De første arbeidsoppgavene ble definert som kontaktskaping mellom industrien og forskningen. Det overordnete målet var vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. 
I 1989 var første byggetrinn av det som ble kalt Forskningsparken åpnet, og deretter har det blitt bygget i etapper til det nå 57.000 kvm store bygget. Her kan du lese mer om Forskningsparkens historie.

STYRET
Oslotech’s styre består av styreleder Sverre Munck, Morten Dæhlen (Universitetet i Oslo), Gunnar Leganger (Oslo kommune), Ragnhild Hennum (Universitetet i Oslo), Karita Bekkemellem (Legemiddelindustriforeningen) og Jarle Holberg (SIVA).

SÅ HVA GJØR OSLOTECH EGENTLIG
Oslotech er en organisasjon på 14 personer. Oslotech drifter Forskningsparken i Oslo. I 2012 tok Oslotech initiativ til å bygge inkubatoren StartupLab som nå er Nordens største tech-inkubator. StartupLab har i dag 70 startups (per des. 2016) og ledes av partnere og med større fra Oslotech. StartupLab har også etablert tidligfasefondet Founders Fund som årlig går inn med kapital i utvalgte tidligfase teknologiselskaper. Oslotech er en av investorene i Founders Fund.

Oslotech er initiativtaker og norsk koordinator for Science for Society som inspirerer til mer innovasjon blant Ph.D.-studenter, og driver nettverk og kompetansekurs for gründere og selskaper i tidlig vekst: Build2Grow. Oslotech stod bak prosjektet BioVerdi der sentrale aktører gikk sammen om en rapport om hvordan vi kan øke veksten i norsk bioindustri. Oslotech har reist såkornfondet Springfondet sammen med Kistefos, som nå har gått inn i det landsdekkende såkornfondet Alliance Venture som ble reist av Innovasjon Norge i 2014.  

Klyngedannelse har vist seg effetivt for å skape sterke nye næringer. Klyngene bringer sammen de aktørene med utfordringer og de som kan bidra til løsningene, og skaper lønnsomme samarbeid mellom f.eks. forskere, investorer, leverandører og kunder. I 2010 tok Oslotech et fasilitatoransvar for Oslo Medtech og var en medspiller for klyngen som i dag er en viktig aktør med NCE-status (red.anm.: Norwegian Center of Expertice, en ordning fra Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge). Oslotech initierte dannelsen av The Life Science Cluster (tidl.: Oslo Lifetech) i 2016, og Oslo Edtech Cluster er også lokalisert i Forskningsparken. Disse og flere andre nettverk skaper sterke og innovative fagmiljøer i og rundt Forskningsparken i Oslo.

Oslotech står bak flere arrangementer i Oslo Innovation WeekCuttinge Edge Festival hadde 1400 besøkende i 2016, og Corporate Innovation Day samlet næringslivet for å drøfte omstilling og fornyelse. Norwegian Investment Forum ble i 2016 arrangert for 18. gang, i samarbeid med DNB på DNBNXT. Konferansen er den viktigste norske møteplassen for startupselskaper og venturekapital.