Eventkalender

Workshop: Business opportunities in Bulgaria

x

Tid: 10:00 - 13:00

Sted: Hagen 3


The EEA Grants and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to reducing economic and social disparities and to strengthening bilateral relations with 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

One of the key areas of support is the “Business development, Innovation and SMEs”. The program will be soon open in Bulgaria and Welfare technology/Ambient Assisted living is one of the topic to be addressed. Bilateral partnership projects (between Bulgarian and Norwegian private entities) will be encouraged. Innovation Norway is appointed to be the Fund Operator.

Norway Health Tech is hosting this event, in cooperation with Innovation Norway. Please find the program and register here

ShareLab kick-off

x

Tid: 14:00 - 20:00

Sted: Oslo Science Park


Oslo’s new biotech incubator – ShareLab - opens officially on March 21st in Oslo Science Park. As a launchpad for entrepreneurs and startups aiming to develop new products and services based on life science and biotechnology, ShareLab offers state-of-the-art lab facilities combined with a professional incubator environment.

 

Go to registration

Breakfast seminar: Myanmar’s water challenges

x

Tid: 08:30 - 10:00

Sted: Faros


Myanmar’s water challenges and current governance developments to overcome these.

Since 2015 Norway and Myanmar has had a joint environment program. In conjunction with an upcoming project meeting in Oslo, NIVA – the Norwegian project lead NIVA and its main Myanmar counterparts Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation and Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation have the pleasure to invite the Norwegian audience to a short breakfast seminar on Myanmar’s water challenges and the ongoing governance developments to overcome these.

Please see the program and register here

Kurs: Grunnleggende blodgasstolkning

x

Tid: 17:00 - 21:00

Sted: Forskningsparken


ÅPENT KURS I GRUNNLEGGENDE BLODGASSTOLKNING
Kurset er åpent for alle med interesse for å øke og øve sine ferdigheter i grunnleggende blodgasstolkning. Her ser du dette og andre kurs hos Akuttmedisin

International conference EMCON

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Oslo Science Park


EmCon 2018 will cover all aspects of emerging contaminant research whilst placing focus on microplastics, nanomaterials, pharmaceuticals and personal care products, the presence of emerging contaminants in the Arctic, new analytical techniques and technologies and new emerging contaminants on the horizon. Host: NIVA. Please read more here

ORAHS 2018 Day 2

x

Tid: 09:00 - 16:30

Sted: Forum


Day 2:
The 44th annual meeting of the EURO Working Group on Operational Research Applied to Health Services (ORAHS 2018) will take place in Oslo, Norway from 29th July until the 3rd August at the Oslo Science Park.

The theme of the conference is "Connected Care". Please find the program at the conference webpage

Kurs: Ny hvitvaskingslov

x

Tid: 08:45 - 17:00

Sted: Forum


Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering  ble lagt frem for regjeringen 16. april. Loven trer sannsynligvis i kraft 1. juli 2018. Loven pålegger en rekke virksomheter å ha tiltak som forebygger og avdekker hvitvasking og terrorfinansiering. Den 5. september inviterer Rui Legal til heldags fordypningskurs i det nye hvitvaskingsregelverket. Det overordnede læringsmålet for kurset: At rapporteringspliktige blir kjent med virksomhetens forpliktelser etter hvitvaskingsloven, og blir i stand til å gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingslovens krav til opplæring etter § 36).Kursavgift: 5750,- pr. deltaker, inkl. kursmateriell, kursbevis, lunch, kaffe mv.

Les mer og meld deg på her

Rådgivning IP

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: H1


Verdiskaping ved strategisk utnyttelse av IP

80 % av markedsverdien til kunnskapsbedrifter består av verdier knyttet til immaterielle eiendeler (Intellectual Property – IP). 

IP er et effektivt virkemiddel for verdiskaping, og Bryn Aarflots konsulenter og advokater kan hjelpe deg til å nå forretningsmessige mål og å øke verdien av selskapet ditt ved hjelp av strategisk sikring og utnyttelse av din IP.
De tilbyr møte i Forskningsparken for en gratis og uforpliktende prat, og er tilgjengelig her hver tirsdag. Send gjerne e-mail til forskningsparken@baa.no for å avtale en tid som passer for deg.

Verdens vanndag

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Forum, Forskningsparken


Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres hvert år 22. mars. Årets internasjonale tema er «Nature for Water».

Hva betyr naturen og naturens prosesser for forvaltning av vannressursene våre?
Hvilken verdi har naturen for vannkvalitet og kvantitet?
Kan naturbaserte løsninger for rensing og håndtering av vann i byer bidra til bedre forvaltning?
Kan naturbaserte løsninger bidra til redusert flomrisiko i de store vassdragene våre?
For deg som er interessert i hvordan vann er en del av naturen og hvordan naturen kan brukes for å løse utfordringer knyttet til vann.

Se programmet her og meld deg på innen 15. mars

Messe: Industrielektronikk 2018 Oslo

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Forskningsparken


Messe: Industrielektronikk 2018 Oslo

Les om arrangementet her

 

Fakta om Elektronikk Industri Foreningen
Norge importerer ca. 97% av sitt behov for industriell elektronikk. Importørene, elektronikkindustrien og elektronikkutviklerne har en sentral rolle i formidling, utvikling og utnyttelse av ny teknologi og nye produkter til den øvrige industrien, næringslivet og offentlig forvaltning. Elektronikk Industri Foreningen - EIF - er en bransjeforening for norskbaserte bedrifter som driver elektronikkrelatert virksomhet som i hovedsak retter seg mot det profesjonelle marked, enten som importør, produsent eller utvikler. Foreningen har over 60 medlemsbedrifter. EIF har som formål å ivareta bransjens interesser i forhold til rammebetingelser satt av myndigheter, - samt være bransjens talerør overfor andre bransjer, organisasjoner og kunder i industri og offentlige etater. Blant de viktigste oppgaver for foreningen kan nevnes samarbeide og koordinering av deltagelse på messer og utstillinger, arrangement av temamøter, utarbeidelse av markedsstatistikk for medlemmene, rådgivning i forretningsetiske spørsmål etc. Planlegging og gjennomføring av EIF's utstillinger som årlig avholdes i landets største byer er et eksempel på foreningens mange aktiviteter.

Design Control training

x

Tid: 08:30 - 16:45

Sted: Hagen 1


Design Control training with Peter Sebelius/Gantus

This is a great opportunity to increase your knowledge in the area of Design Control. The Course will be run by the renowned Nordic instructor Peter Sebelius from Gantus.

The course will take place over 2 days and will cover all elements of Design Control. At the end of the course you will receive a certificate to prove that you have taken the course.

Maximum number of participants is 12.

Learning Goal and Contents:

The learning goal is that participants should be able to work with product development in an organisation where design control is a requirement. Please see tentative program and register here

ORAHS 2018

x

Tid: 18:00 - 20:30

Sted: Top Center


Welcome Reception at Oslo Science Park (Toppsenter)
The 44th annual meeting of the EURO Working Group on Operational Research Applied to Health Services (ORAHS 2018) will take place in Oslo, Norway from 29th July until the 3rd August at the Oslo Science Park.

The theme of the conference is "Connected Care". Please find the program at the conference webpage

ORAHS 2018 Day 3

x

Tid: 09:00 - 16:30

Sted: Forum


Day 3:
The 44th annual meeting of the EURO Working Group on Operational Research Applied to Health Services (ORAHS 2018) will take place in Oslo, Norway from 29th July until the 3rd August at the Oslo Science Park.

The theme of the conference is "Connected Care". Please find the program at the conference webpage

Join a Startup Vol 7

x

Tid: 16:30 - 21:00

Sted: StartupLab


On March 20th, StartupLab open the doors to connect the growing tech startups of Norway with potential employees.

The founders of some of Norway’s fastest growing startups will have 2 minutes each to pitch what they’re doing, and what kind of people they’re looking to hire. Candidates also have the opportunity to present themselves on stage, through a 1 minute pitch!

 

NB: No Soliciting! This is a recruitment event for job seekers and selected startups looking to hire candidates.

Please see more info and apply here

Dehnsdag - Intellectual Property Clinic

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken


As intellectual property experts with extensive experience in supporting Norwegian start-ups and SMEs, we would like to assist you in growing your innovations into a successful business.
Dehns will be running a series of intellectual property clinics at the begining of every month, to offer support and to answer any questions you might have on protecting your IP.
Join one of our specialists at the Forskningsparken for an initial
consultation on the following days:

 

• Wednesday 4th April
• Tuesday 5th June


If you would like to book a free and confidential meeting on any of the
above dates then please contact us via aleap@dehns.com

Seminar for bistandssektoren

x

Tid: 13:30 - 17:00

Sted: Forskningsparken


Tiltak mot misligheter, regelbrudd og korrupsjon i bistandssektoren:

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gleden av å invitere til seminar for bistandssektoren. Seminaret har som mål å dele kunnskap om hvilke tiltak som kan sikre at midlene eller tjenestene når frem, og blir benyttet i samsvar de krav som donorer og bistandsorganisasjoner har satt til seg selv, i tillegg til krav fra omverden.

 

Seminaret er gratis - se program og påmelding her

Dehnsdag - Intellectual Property Clinic

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken


As intellectual property experts with extensive experience in supporting Norwegian start-ups and SMEs, we would like to assist you in growing your innovations into a successful business.
Dehns will be running a series of intellectual property clinics at the begining of every month, to offer support and to answer any questions you might have on protecting your IP.
Join one of our specialists at the Forskningsparken for an initial
consultation.

If you would like to book a free and confidential meeting on any of the
above dates then please contact us via aleap@dehns.com

ORAHS 2018 Conference

x

Tid: 09:00 - 16:30

Sted: Forum


Conference:

The 44th annual meeting of the EURO Working Group on Operational Research Applied to Health Services (ORAHS 2018) will take place in Oslo, Norway from 29th July until the 3rd August at the Oslo Science Park.

The theme of the conference is "Connected Care". Please find the program at the conference webpage

ORAHS 2018 Day 4

x

Tid: 09:00 - 13:30

Sted: Forum


Day 4:
The 44th annual meeting of the EURO Working Group on Operational Research Applied to Health Services (ORAHS 2018) will take place in Oslo, Norway from 29th July until the 3rd August at the Oslo Science Park.

The theme of the conference is "Connected Care". Please find the program at the conference webpage