• Å være del av noe større

    250 selskaper og nærmere 2500 personer har sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken. Forskningsgrupper, gründere og vekstbedrifter preger miljøet. Her har en rekke bedrifter hatt sin spede begynnelse gjennom de siste 30 årene. 

  • Forskningsparken

    Et godt sted å vokse

    Forskningsparken i Oslo ligger i Norges mest kunnskapstette område, mellom Blindern og Gaustad. Høy aktivitet, faglige tilbud, konferanser, spennende mennesker og nettverk gir en egen energi til livet i parken.

Eventkalender

Frokostsemniar: Luftforurensning

x

Tid: 08:30 - 10:00

Sted: Faros


Frokostseminar: Luftforurensing på reiser i by – Hva er beste reisealternativ?

Hvordan man ferdes i trafikken og hvilken reisemåte man velger kan være avgjørende for hva og hvor mye luftforurensning man blir eksponert for. Hva er det beste alternativet; sitte i egen bil, sykle eller gå eller reise kollektivt under bakken? Eller kanskje over bakken er bedre? På Transportøkonomisk institutt (TØI) har vi forsøkt å finne svar på hva man blir eksponert for av luftforurensning på reisene våre i byen. Her er program og lenke til påmelding

RocketStart for gründere

x

Tid: 10:00 - 14:00

Sted: Forskningsparken


Går du med gründerspirer i magen? 

Aleap og DNB arrangerer oppstartsdag for gründere. Her finner du lenke til facebookeventet og her kan du melde deg på

Funding opportunities

x

Tid: 09:00 - 13:00

Sted: Forum


Presenting the different calls, programs and options for funding your company.

Mobilization for funding R&D and Innovation projects in connected care, diagnostics, e-health and medtech

Norway Health Tech has invited public and private financial actors in Oslo Science Park March 1st to inform our companies and health tech businesses about different financial possibilities existing in Norway today. They will introduce SkatteFUNN, BIA, FORNY, IFU/OFU, Go Global, Global Growth, EEA Grants, Business Networks, and Horizon 2020. Please see the programme and register for the event here