• Å være del av noe større

    250 selskaper og nærmere 2500 personer har sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken. Forskningsgrupper, gründere og vekstbedrifter preger miljøet. Her har en rekke bedrifter hatt sin spede begynnelse gjennom de siste 30 årene. 

  • Forskningsparken

    Et godt sted å vokse

    Forskningsparken i Oslo ligger i Norges mest kunnskapstette område, mellom Blindern og Gaustad. Høy aktivitet, faglige tilbud, konferanser, spennende mennesker og nettverk gir en egen energi til livet i parken.

Eventkalender

Kurs: Grunnleggende blodgasstolkning

x

Tid: 17:00 - 21:00

Sted: Forskningsparken


ÅPENT KURS I GRUNNLEGGENDE BLODGASSTOLKNING
Kurset er åpent for alle med interesse for å øke og øve sine ferdigheter i grunnleggende blodgasstolkning. Her ser du dette og andre kurs hos Akuttmedisin

Frokostsemniar: Luftforurensning

x

Tid: 08:30 - 10:00

Sted: Faros


Frokostseminar: Luftforurensing på reiser i by – Hva er beste reisealternativ?

Hvordan man ferdes i trafikken og hvilken reisemåte man velger kan være avgjørende for hva og hvor mye luftforurensning man blir eksponert for. Hva er det beste alternativet; sitte i egen bil, sykle eller gå eller reise kollektivt under bakken? Eller kanskje over bakken er bedre? På Transportøkonomisk institutt (TØI) har vi forsøkt å finne svar på hva man blir eksponert for av luftforurensning på reisene våre i byen. Her er program og lenke til påmelding

Money talks – what are the options?

x

Tid: 09:00 - 13:00

Sted: Forum


Money talks – what are the options?

Presenting the different calls, programs and options for funding your company.

This is Norway Health Techs annual “Financial opportunities seminar” where we present the options for funding in the public sector, some options for other financing and everything else that is important when you are funding your company and continuous progress. Please see program and register here