• Å være del av noe større

    240 selskaper og nærmere 2400 personer har sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken. Forskningsgrupper, gründere og vekstbedrifter preger miljøet. Her har en rekke bedrifter hatt sin spede begynnelse gjennom de siste 30 årene. 

  • Forskningsparken

    Et godt sted å vokse

    Forskningsparken i Oslo ligger i Norges mest kunnskapstette område, mellom Blindern og Gaustad. Høy aktivitet, faglige tilbud, konferanser, spennende mennesker og nettverk gir en egen energi til livet i parken.

Eventkalender

Oslomarka – til glede eller konflikt?

x

Tid: 08:30 - 10:00

Sted: Faros


Velkommen til nytt frokostseminar. Her er innleggene: Aktivitetssoner i marka – god tilrettelegging for allsidig friluftsbruk eller snikurbanisering av markas randsoner? David Barton, NINA
Skog for folk flest. Vegard Gundersen, NINA
Stisyklingens naturødeleggelse – en realitet eller bare i hodet til nikkersadelen? Marianne Evju, NINA
Flerbruksprinsippet i markaloven – utfordringer, muligheter og erfaringer. Are Hedén, tidligere FM i Oslo og Akershus. Her finner du program og påmeldingsinformasjon.

Fremtidsrettet teknologi revolusjonerer norsk helsetjeneste

x

Tid: 08:30 - 11:30

Sted: Forskningsparken


Norske sykehus og kommuner har for alvor begynt å få øynene opp for hvordan nye og fremtidsrettede teknologier kan bidra til kreative løsninger til både store og små utfordringer i helsevesenet.

Det finnes uendelig med muligheter for bruk av spillteknologi, simuleringer, virtual reality, augmentet reality og kunstig intelligens. Her får du mulighet til å diskutere behovet for nye løsninger og jobbe kreativt med prosjektforslag sammen med representanter fra regionens helseforetak. Kanskje er det din idé som baner veien for det nye helsenorge? Les mer på Oslo Medtechs nettside

Intro til det nye regelverket for offentlige anskaffelser

x

Tid: 08:30 - 10:15

Sted: Hagen 1+2


Det er introdusert et nytt regelverk for offentlige anskaffelser. DIFI og Visma advokater vil her gi en kort innføring i regelverket og hva det vil bety i praksis.

Dette gir deg mulighet til å få en god innsikt i det nye regelverket, samt stille spørsmål til spesialister innenfor og utenfor den offentlige sfære. Mer info på Oslo Medtechs nettside