• Å være del av noe større

    240 selskaper og nærmere 2400 personer har sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken. Forskningsgrupper, gründere og vekstbedrifter preger miljøet. Her har en rekke bedrifter hatt sin spede begynnelse gjennom de siste 30 årene. 

  • Forskningsparken

    Et godt sted å vokse

    Forskningsparken i Oslo ligger i Norges mest kunnskapstette område, mellom Blindern og Gaustad. Høy aktivitet, faglige tilbud, konferanser, spennende mennesker og nettverk gir en egen energi til livet i parken.

Eventkalender

Workshop - bedre livskvalitet for eldrede

x

Tid: 08:00 - 12:00

Sted: Forskningsparken


Bedre livskvalitet for våre eldre: Skulle-ønske-jeg-hadde-workshop 24. august
Til tross for at de fleste som rammes av kreft er eldre mennesker, har det vært forholdsvis lite fokus på denne pasientgruppens behov. Den eldre kreftpasienten har ofte også andre sykdommer og nedsatt funksjonsevne som gjør kreftsykdommen mer krevende. Kreftforeningen og Oslo kommune ønsker å rette fokuset på hvordan vi bedre kan hjelpe eldre som får kreft, og arrangerer workshop sammen med Oslo Medtech. Her er mer informasjon og påmelding

Sommerfest

x

Tid: 16:00 - 22:00

Sted: Toppsenteret


Dette er en intern fest for alle leietakere i Forskningsparken.
Tema i år er nordisk sensommerfest, med blomster i håret og kanskje litt sang? Det er sendt egen invitasjon og lenke til påmeldling. Velkommen! 

Introduksjon til IPR / Immaterielle rettigheter

x

Tid: 09:00 - 11:00

Sted: Forskningsparken


Hva er IPR og hvordan gjøre IPR til et konkurransefortrinn? 

Dette seminaret vil gi en grunnleggende innføring i hva IPR er, hvordan ulike typer rettigheter kan beskyttes, var hva bedrifter i oppstartsfasen bør være oppmerksomme på når de skal sikre sine viktigste verdier og hvilke konkurransefortrinn en bevisst holdning til IPR kan gi. Eventet er et samarbeid mellom Build2Grow og konsulentselskapet Bryn Aarflot.

 

Last ned invitasjon (PDF) og registrer deg her.