• Å være del av noe større

    250 selskaper og nærmere 2500 personer har sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken. Forskningsgrupper, gründere og vekstbedrifter preger miljøet. Her har en rekke bedrifter hatt sin spede begynnelse gjennom de siste 30 årene. 

  • Forskningsparken

    Et godt sted å vokse

    Forskningsparken i Oslo ligger i Norges mest kunnskapstette område, mellom Blindern og Gaustad. Høy aktivitet, faglige tilbud, konferanser, spennende mennesker og nettverk gir en egen energi til livet i parken.

Eventkalender

Verdens vanndag

x

Tid: 09:00 - 16:00

Sted: Forum, Forskningsparken


Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres hvert år 22. mars. Årets internasjonale tema er «Nature for Water».

Hva betyr naturen og naturens prosesser for forvaltning av vannressursene våre?
Hvilken verdi har naturen for vannkvalitet og kvantitet?
Kan naturbaserte løsninger for rensing og håndtering av vann i byer bidra til bedre forvaltning?
Kan naturbaserte løsninger bidra til redusert flomrisiko i de store vassdragene våre?
For deg som er interessert i hvordan vann er en del av naturen og hvordan naturen kan brukes for å løse utfordringer knyttet til vann.

Se programmet her og meld deg på innen 15. mars

Dehnsdag - Intellectual Property Clinic

x

Tid: 09:00 - 17:00

Sted: Forskningsparken


As intellectual property experts with extensive experience in supporting Norwegian start-ups and SMEs, we would like to assist you in growing your innovations into a successful business.
Dehns will be running a series of intellectual property clinics at the begining of every month, to offer support and to answer any questions you might have on protecting your IP.
Join one of our specialists at the Forskningsparken for an initial
consultation on the following days:

 

• Wednesday 4th April
• Tuesday 5th June


If you would like to book a free and confidential meeting on any of the
above dates then please contact us via aleap@dehns.com

Breakfast seminar: Myanmar’s water challenges

x

Tid: 08:30 - 10:00

Sted: Faros


Myanmar’s water challenges and current governance developments to overcome these.

Since 2015 Norway and Myanmar has had a joint environment program. In conjunction with an upcoming project meeting in Oslo, NIVA – the Norwegian project lead NIVA and its main Myanmar counterparts Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation and Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation have the pleasure to invite the Norwegian audience to a short breakfast seminar on Myanmar’s water challenges and the ongoing governance developments to overcome these.

Please see the program and register here