• Å være del av noe større

    240 selskaper og nærmere 2400 personer har sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken. Forskningsgrupper, gründere og vekstbedrifter preger miljøet. Her har en rekke bedrifter hatt sin spede begynnelse gjennom de siste 30 årene. 

  • Forskningsparken

    Et godt sted å vokse

    Forskningsparken i Oslo ligger i Norges mest kunnskapstette område, mellom Blindern og Gaustad. Høy aktivitet, faglige tilbud, konferanser, spennende mennesker og nettverk gir en egen energi til livet i parken.

Eventkalender

Frokostseminar: Bærekraftige byer

x

Tid: 08:30 - 10:00

Sted: Toppsenteret


Synet på urbanisering har endret seg vesentlig over tid og varierer på tvers av fag og politikk, disipliner og sektorer. En ‘grønn by’ eller ‘bærekraftig byutvikling’ er ikke lenger selvmotsigende.
Velkommen til frokostseminar med UiO, NIBR, TØI og HIOA. Her er invitasjon og lenke til påmelding

Hvordan skape business med LinkedIn?

x

Tid: 09:00 - 13:00

Sted: Oslo Science Park


Build2Grow holder LinkedIn Workshop for gründere, startups og SMB. Hvordan bruke LinkedIn som et strategisk verktøy for å skape mer business? Meld deg på, ta med laptop, og bli med på LinkedIn-Workshop!

Til påmelding

Finanseringsseminar 7. mars

x

Tid: 08:00 - 12:00

Sted: Forskningsparken


Oslo Medtech inviterer til:
Mobilisering for finansiering av FoU og Innovasjonsprosjekter innenfor velferdsteknologi, ehelse og medtech.

Oslo Medtech presenterer et samlet virkemiddelapparat og utlysninger og søknadsfrister 2017 i samarbeid med Regionale Forskningsfond – hovedstaden, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Du får innføring i virkemidler og finansiering som medtech og ehelse bedrifter kan søke, herunder; Helsevel, Skattefunn, IFU/OFU, Næringsph.d., BIA, EU, Eurostars, og Horizon 2020. Les mer på Oslo Medtechs nettside