Våre partnere

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune støtter Build2Grow gjennom årlig tilskudd. Build2Grow opplever at mange gründere fra Buskerud deltar på arrangementene vi holder i Forskningsparken, og partnerskapet gjør at vi når flere med invitasjoner og annen informasjon til gründere i Buskerud. Link til nettside

Oslotech

Oslotech

Oslotech er driftsselskapet til Forskningsparken i Oslo, med blant annet Build2Grow, StartupLab og deres fond Founder Fund, bioindustri-prosjektet BioVerdi, livsvitenskapsklynge, konfersansen Norwegian Investment Forum og festivalen Cutting Edge, samt drift av konferansesenter og utleie av Forskningsparkens eiendomsmasse. Link til nettside

Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Build2Grow opplever at mange gründere fra Akershus deltar på våre arrangementer. Akershus fylkeskommune støtter Build2Grow årlig gjennom sitt regionale innovasjonsprogram (RIP). Partnerskapet gjør at Build2Grow når flere relevante gründere, og Akershus fylkeskommune styrker sitt entreprenørskapstilbud. Link til nettside

Oslo kommune

Oslo kommune

Build2Grow har et bredt nedslagsfelt i Oslo. Build2Grow får finansiell støtte av Oslo kommune gjennom deres regionale innovasjonsprogram (RIP). Link til nettside