For å skape vekst i et selskap trenger du kunnskap og praktiske ferdigheter på mange ulike områder. Salg og markedsføring, produktutvikling, IPR, økonomi og finansiering, samt teknologi er noen av områdene man bør ha kunnskap om og kjennskap til. Som gründer er man kanskje genial på noe, men mangler litt på kunnskap på andre områder. Build2Grow arrangerer event og aktiviteter, er et aktivt nettverk og møteplass hvor gründere fra hele østlandsregionen møtes, knytter kontakter får inspirasjon til egen idé. Build2Grow har også mange foredrag, presentasjoner og gründerintervjuer ute på vår videotjeneste - gratis! Se "video" i menyen.

 

Samarbeid med Abelia

Vi har et samarbeid med Abelia som startet januar 2017. Samarbeidet betyr at vi sammen planlegger og gjennomfører felles aktiviteter som gir et bedre produkt for deltakeren. Med Abelia- og Build2Grows nettverk samlet vil også flere gründere og interesserte i SMBer bli kjent med oss og miljøet ekspanderer.

 

Våre event organiseres gjennom faglig input, inspirasjon, praktiske workshops og nettverksbygging. Våre foredragsholdere er fra inn- og utland, er ofte selv tidl. gründere og stiller med relevante erfaringer og råd for å skape den kompetanseplattformen vi ønsker å være. Workshops og interaksjon mellom deltakere har vist seg å være meget nyttig og populært for camp-deltakere, da deling av erfaringer ofte leder til avklaringer og nye idéer for andre.

 

I tillegg til gründercampene arrangerer vi også BUILD2GROW Coach, en egen møteplass for de som jobber direkte inn mot gründere gjennom inkubatorer, næringsråd og etablerersentre,samt de som aktivt jobber inn mot entreprenørskap. Vi ønsker også med vårt BUILD2GROW Coach-konsept å skape nettverksbygging og interaksjon mellom personer på tvers av miljøer og fylker.

 

BUILD2GROW er lokalisert ved Forskningsparken i Oslo hvor vi er en del av Oslotech. Sammen med Oslotechs inkubator, StartupLab, jobber vi aktivt med gründere for å bidra til verdiskaping og vekst. Vi samarbeider også med Østfold-, Telemark-, Oslo-, Akershus- og Buskerud fylkeskommune som gjør at vi er et etablert tilbud til gründere i disse områder.

 

Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om Build2Grow, våre event eller våre tjenester.