Community Associate - vi søker Norges beste relasjonsbygger!

Mer enn 250 bedrifter, og av disse 150 oppstartsbedrifter, er i dag lokalisert i Forskningsparken i Oslo. Disse bedriftene er våre leietakere, og vi søker en person som vil bli en viktig lenke mellom disse bedriftene, nettverkene og klyngene i og utenfor Forskningsparken.

DU: SOSIAL, STRUKTURERT SJONGLØR! 
Du syns det er gøy å sjonglere et stort antall relasjoner, du vil etter hvert kjenne de fleste leietakerne og bidra aktivt til å gjøre hverdagen lettere for de. Som Community Associate blir du kjent med bedriftenes ambisjoner, du ser hvilke behov og ideer de har. Du tenker på mulige koblinger til andre og introduserer folk og selskaper på huset for hverandre. Du planlegger og bistår i gjennomføring av våre leietakeraktiviteter/ innovasjonsaktiviteter.

Du vil inngå i et team som jobber med økosystemet i Forskningsparken og vil få verktøy og nødvendig opplæring slik at du er i stand til å utgjøre en verdifull ressurs, og fungere som et bindeledd mellom bedrifter, klynger og andre funksjoner i Oslotech. Her er mer info om stillingen