helseinkubatoren vil bidra til å gjøre gründerne sterkere fra tidlig fase

Åpner Helseinkubator i Forskningsparken

Helseinkubatoren ble presentert på Oslo Medtechs arrangement i Forskningsparken i Oslo 7. juni. - Vi vet at markedspotensialet i denne næringen er stort. Spesielt her i vårt nærområde er det betydelig tilfang av gründere og idéer, og helseinkubatoren vil bidra til å gjøre gründerne sterkere fra tidlig fase, sa Karl-Christian Agerup, administrerende direktør i Oslotech. Helseinkubatoren åpner allerede i september.

VIL AT FLERE OPPSTARTSBEDRIFTER SKAL LYKKES
Karl-Christian presenterte planene som inkluderer både akselleratorprogram og et aktivt investornettverk i den nye inkubatoren, og planene falt i god jord blant tilhørerne. – Vi er glade for at ambisjonene er på plass i denne bransjen, la han til. - Nå jobber vi for at flere selskaper skal lykkes.

BRED STØTTE FOR AMBISIØST INITIATIV
Det er Oslo Medtech, Inven2 og Oslotech som står bak initiativet. Ambisjonene er å skape en nasjonal helseinkubator med nordisk hjemmemarked og internasjonalt nedslagsfelt. Inkubatoren støttes av en rekke næringslivsaktører og offentlige medspillere, deriblant Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og virkemiddelaktørene SIVA, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

GODE TALL FOR KLYNGEN 
Oslo Medtech hentet inn hele 34,6 mill NOK fra EU til sine medlemsbedrifter i 2015, dette er en suksessrate på 50 % for EU-søknader, mot 5-7 % som er normalt for norske helseaktører.

- Det er et meget stort uforløst potensial for etablering av nye, vekstkraftige helsebedrifter i Norge, særlig i Osloområdet og Gaustadbekkdalen, sa administrerende direktør Kathrine Myhre i Oslo Medtech. - Helseinkubatoren vil bli den motoren vi i dag mangler i innovasjonsøkosystemet innenfor helse, som skal bidra til oppstart og akselerasjon av helsestartups.

MOTOR FOR EN "SKAMLØST AMBISIØS BRANSJE"
Erik Jakobsen fra Menon Economics brukte uttrykket «skamløst ambisiøs» i sin beskrivelse av helsenæringen, da han la frem rapporten 7. juni, med spesielt fokus på Oslo Medtech. – Og Oslo Medtechs medlemmer er ENDA mer ambisiøse enn snittet i næringen, sa han og rapporterte at medlemsbedriftene vokser mer enn resten av helseindustrien, og halvparten av medlemmene forventer økt vekst i 2016. 8 av 10 av medlemsbedriftene har internasjonale ambisjoner – de fleste av våre medlemmer er «born global» sa Kathrine Myhre.

BEHOV FOR INKUBATORTILBUD
Inven2 etablerer mange selskaper innenfor life science/helse. De fleste av disse mangler et godt inkubatortilbud, sier Olav Steinnes i Inven2. Etableringen av den nye inkubatoren vil være et viktig bidrag til at disse og andre startups innenfor sektoren utvikler seg raskere i riktig retning. Et stimulerende miljø med gründere i samme situasjon koblet med erfarne rådgiver og et internasjonalt nettverk vil være en viktig faktor i utviklingen av ny helseindustri i Norge.

Nå skal to nøkkelpersoner på plass, en inkubatorleder/partner og en community manager, og deres viktigste jobb blir å få til kompetansedeling, samarbeid, åpenhet pluss noen sosiale ingredienser. Les mer om stillingene på Oslo Medtechs nettsider

Målsetting for inkubatoren er å ha 20-40 selskaper på plass allerede i høst.

Helseinkubatoren er åpen

Vi har 1300 kvadratmeter å fylle med spennende nye ideer innen helse som skal bidra til å sikre morgendagens helsetjeneste i Norge – og internasjonalt.
Den offisielle åpningsdagen nærmer seg og vi har allerede flere bedrifter på plass. Men vi har plass til flere!

Les mer

Bildet viser et bærbart ultralydapparat utviklet i Norge av GE Heathcare

Norsk helseforskning kan bli gullgruve

Hva skal til for å bygge et vitalt næringsliv basert på forskning innen medisin og livsvitenskap? En fersk rapport peker på store vekstmuligheter i en allerede verdifull næring

Les mer